АФА-БЪЛГАРИЯ в защита на животните

"ВРЕМЕННИТЕ ПРИЮТИ"
В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛЕН 12 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ

Приетото ново предложение от Комисията по земеделие за въвеждане на неизвестното понятие "временни приюти":

- нарушава чл.12 от Европейска конвенция № 125, като лишава безстопанствените животни от утвърдените изисквания за хуманно отношение към тях

- нарушава чл.5, ал.4 от Конституцията на Република България, където се предвижда предимство на международните норми пред вътрешните

- провокира общините да изберат схемата "временни приюти", която позволява да се злоупотребява с обществени средства за сметка на хуманното отношение към животните

- поощрява възпроизвеждането на популацията с отстраняването на уличните кучета преди да е постигнато блокирането на раждаемостта, поради което освободените от тях ниши ще бъдат заети бързо от новородени и мигриращи, с което проблемът на улицата остава и за хората и за самите кучета

- нарушава правата на гражданите, проявяващи хуманно отношение към животните

- създава предпоставки за ескалиране на социалното напрежение

- осакатява метода "TNR", който редуцира броя на кучетата, но с прилагането му само в отделни общини ще се постигнат временни локални резултати

(след гратисен период на връщане на кастрираните кучета по обитаемите от тях места до ограничаването на капацитета на населеното място само със стерилни животни, метода "TNR" приключва с изтеглянето на обработените животни от улицата в приюти, с което популацията от улични животни изчезва. Освободените ниши няма да се заемат от нови животни, защото отстраняването не може да се компенсира с раждаемост поради липсата на репродуктивни животни)