АФА-БЪЛГАРИЯ в защита на животните


ЦИТАТ ОТ ПИСМОТО, АДРЕСИРАНО
ДО ФОНДАЦИЯ "АФА-БЪЛГАРИЯ"
ОТ ПРИЕМНАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕМИЕР

 

цитат от стр. 2 на писмото:

...."Относно намаляване на популацията от безстопанствените кучета, НВМС(Национална ветеринарномедицинска служба) подкрепя изложените в писмото стратегия и мерки.

Становището на компетентните експерти е, че основните елементи за овладяване на популацията от безстопанствени кучета е трайната идентификация на домашните кучета, поддържането на национален регистър, насърчаването на кастрацията им чрез въвеждане на такса за некастрирано животно и контрол над популацията на безстопанствените чрез кастрация и връщането им по местата, които обитават, до трайното намаляване и поетапното прибиране на кучетата в приюти."