АФА-БЪЛГАРИЯ в защита на животните
 


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
№ 1
за съдействие на гражданството при прилагане на мерките, регламентирани в Закона за защита на животните, за овладяване на кучешката популация

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА СТОЛИЦАТА,

Общинската Програма гарантира синхронни и прецизни дейности чрез сформирането на Оперативно звено, което координира работата на отделните структури; упражнява ежедневен контрол за коректното реализиране на поставените задачи; актуализира предвидените дейности при необходимост; популяризира реализираните мероприятия и постигнатите резултати от тях.

Основният метод “кастрирай и върни” цели трайното редуциране на популацията като заловените кучета се кастрират, обезпаразитяват, ваксинират и маркират, след което се връщат обратно на местата, които обитават, за да не допускат появата на нови необработени кучета. По този начин се постига постепенното ограничаване броя на кучетата до пълното им изчезване. За устойчивото развитие на постигнатите резултати се осъществява контрол върху редовното провеждане на задължителната профилактика на кучета, които живеят на свободен режим на улицата.
Дейностите се реализират поетапно:

  1. Залавяне приоритетно на женските кучета във фертилна възраст/ полово съзрели и могат да се размножават/, за да се блокира раждаемостта
  2. Обхващане на кучетата, отглеждани на открито /дворове, строежи, предприятия, паркинги ...../, за да се пресече пътя на кучетата от дома към улицата
  3. Провеждане на мерките по надзора, включващи профилактични мероприятия по обезпаразитяване и ваксинация чрез “Летяща бригада” на място по квартали
  4. Задомителни кампании за намиране на отговорни стопани за бездомни кучета

Гражданите могат да съдействат на Оперативното звено като:

  • информират за наличието на женски кучета във фертилна възраст за приоритетното им обработване
  • сигнализират за лица, които възпрепиятстват мерките по надзора над кварталните кучета/храна, вода, профилактика/

Умишленото причиняване на тежко и трайно увреждане на животни или причиняването на смъртта им се наказва съгласно чл. 62 от Закона за защита на животните с глоба от 500 до 1000 лв, а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв. Имуществената санкция е от 2000 до 3000 лв.

     

Начало | Новини | За нас | Хронология | Акциите на АФА | Летящите | Кампании | Обяви | Архив

АФА-БЪЛГАРИЯ © 2000-2006