АФА-БЪЛГАРИЯ в защита на животните
 


НАДЗОР НАД КАСТРИРАНИТЕ КУЧЕТА, ВЪРНАТИ ПО МЕСТА

За да не се допуска риск за здравето на хора и животни кастрираното куче, върнато на обитаваното от него място, трябва да се обезпаразитява редовно през три месеца и да се ваксинира против бяс един път в годината. За да се преотвратят прояви на агресия се осъществява контрол върху редовното хранене на върнатото куче и осигуряване на прясна вода.

1. Надзорът включва:
1.1. поддържането на здравния статус на кучето от улицата
1.2. редовно осигуряване на храна и прясна вода
1.3. по възможност осигуряване на “убежище за кучето” – кучешка колибка, навес и др., където може да се подслони при студено или горещо време. Най-удачният вариант е монтирането на еднотипни колибки, носещи знака на общината и НПО, ако има такова. На етап - изтегляне на кучетата от улицата – колибките се преместват в съответния приют.

2. Надзор могат да упражняват:
2.1. Граждани, които до този момент са полагали грижи за кучето и желаят да продължат да го обгрижват
2.2. Организациите за защита на животните
2.3. Общината

3. Лицата по надзора подписват декларация по образец

4. Лицата по надзора са длъжни:
4.1. Да осигуряват редовната ветеринарномедицинската профилактика на кучето – обезпаразитявене и ваксинация против бяс
4.2. Да съхраняват ветеринарномедицинския паспорт на кучето, като следят за редовното отбелязване на проведените манипулации
4.3. Да заверяват ежегодно паспорта на кучето в съответната общинска администрация за извършените мероприятия по т. 4.1.
4.4. Да предприеме своевременно адекватни мерки при заболяване на кучето
4.5. Да съдейства при провеждане на проверки по сигнали, които касаят поведението на въпросното куче
4.6. Да съдейства за своевременно изтегляне на кучето от улицата при проява на агресия- задомяване или настаняване в приют

5. За предотвратяване на опити за възпрепиятстване на мероприятията, свързани с надзора на кучетата, да бъде предвидено налагане на строги санкции от общината.

6. За улеснение на гражданите НПО могат да организират “Летяща бригада” за извършване на профилактичните дейности по места, като за целта фондация ”АФА- България” – автор на проекта за “Летящите бригади” настоява да се спазват регламентираните условия за провеждането на въпросната акция:
6.1. Екипът на “Летящата бригада” се състои от ветеринарен лекар, асистент на лекаря и доброволец-регистратор от НПО
6.2. По предварително изготвен график под ръководството на съответния координатор от района екипът на “Летящата бригада” посещава кучетата, осигурени от доброволците, ангажирани с надзора.
6.3. Ветеринарният лекар преглежда кучетата и извършва съответните манипулации, след което ги отразява ж паспортите с подис и печат.
6.4. Лицата по надзора осигуряват заплащането само за разходите по използваните медикаменти и материали на складови цени( без надценка)
6.5. Манипулациите се регистрират от представителя на НПО по образец.

     

Начало | Новини | За нас | Хронология | Акциите на АФА | Летящите | Кампании | Обяви | Архив

АФА-БЪЛГАРИЯ © 2000-2006