АДЕКВАТНИТЕ МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КУЧЕШКАТА ПОПУЛАЦИЯ СА КАСТРАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ ПО МЕСТАКато основен метод за намаляване броя на уличните кучета в България години наред се прилага неефективната и скъпо струваща практика, основана на евтаназията. Резултатите от тези безсмислените убийства поддържат кучешката популация на едно постоянно високо равнище, довело до нарастване на инцидентите с хора, както и разпространението на зоонозите./ болести, предавани от кучето на човека/

Децата общуват непринудено с кучетата и отказват да приемат убийствата на четириногите си приятели

От 1999 г. в столицата на България за 5 години са избити над 100 000 кучета, за което са похарчени общински средства на стойност около 5 000 000 лева без резултат.
Българските организации за защита на животните популяризират политиката, препоръчвана от Световната здравна организация за ефективна стратегия за управление на кучешката популация като се контролира възпроизводството чрез успешната формула "Кастрирай и върни". В световната практика методът е известен като "TNR" . Кучетата се кастрират и връщат по местата, откъдето са взети.
Ако се предприеме само избиване на бездомните кучета, ще се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета - новородени или мигриращи. Временното намаляване броя на бездомните кучета ще се редува с възстановяване, пак намаляване и възстановяване - един цикличен и непрестанен процес.

При кастрацията не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, откъдето са взети. За известен период от време популацията запазва размерите си, след което обаче броят на кучетата постепенно започва да намалява, тъй като смъртността не може да се компенсира от раждаемост (намалява се броя на репродуктивните животни).
Световната практика е доказала успеха на метода "кастрирай и върни", в резултат на който броят на кучетата се ограничава постепенно до пълното им изчезване. Съществен момент в концепцията на метода е мисията на върнатото кастрирано куче на улицата: ДА НЕ ДОПУСКА ПОЯВАТА НА НОВИ НЕОБРАБОТЕНИ КУЧЕТА, КОИТО БИХА ПРЕДСТАВЛЯВАЛИ ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА.
За устойчивото развитие на постигнатите резултати от метода "TNR" АФА препоръчва да се провежда задължително контрол върху редовното обезпаразитяване и ваксиниране на маркираните и кастрирани кучета, които живеят на свободен режим на улицата. Така здравният статус на кучето не представлява опасност за здравето на човека.
При реализирането на програма за овладяването на кучешката популация е необходимо да се кастрират приоритетно всички женски кучета, отглеждани на открито, включително дворните домашни. Това е начинът да бъде прекъснат потокът на кучета от дома към улицата. Малките кучета се обезпаразитяват и ваксинират, след което им се търсят стопанил Тези, които не са изтеглени от улицата при навършване на 6-месечна възраст се кастрират. Изключения се правят единствено при доказано агресивно поведение на куче, застрашаващо хората. В тези случаи се налага незабавното изтегляне на кучето от улицата и настаняването му в обектите за отглеждане на кучета.