АФА-БЪЛГАРИЯ в защита на животните

МЕТОДА "TNR" - УЛОВИ, КАСТРИРАЙ, ВЪРНИ
ИЛИ
"ТЕЛЕНИ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗВЪН НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА"

Комисията по земеделие в Народното събрание подкрепи единодушно текста на вносителя за прилагането на утвърдения от световната практика метод за кастрация и връщане по места. В този вид беше внесен проектозакона за окончателно приемане в зала:

"Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 55, който става чл. 47:
Чл. 47. (1) Кучетата, настанени в приют се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс.
(2) Кучетата по ал. 1 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и се регистрират по чл. 174 от Закон за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 2, се маркират и се връщат по местата, от които са взети, под надзора и грижите на общините, организации за защита на животните или други лица.
(4) Маркировката на кучетата по ал. 3 е татуиран на едното ухо идентификационен номер или електронен чип и V-образно купиране на другото ухо или друга видима ушна маркировка.
(5) Управителят на приюта вписва кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт.
(6) Управителят на приюта изпраща данните от регистъра по ал. 5 на кмета на съответната община."

САМО ДВА ДЕНА ПО-КЪСНО ЧЛЕН ОТ КОМИСИЯТА, ГЛАСУВАЛ ЗА "TNR", СЕ ОБЯВИ ПРОТИВ МЕТОДА И ПО НЕГОВО НАСТОЯВАНЕ ТЕКСТЪТ БЕ ВЪРНАТ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ В КОМИСИЯ.

Без обсъждане в Работна група, в която участват представители на организациите за защита на животните, Комисията бе изненадана с нова стратегия за овладяване на популацията от улични кучета. Променените ал.3 и ал. 4 изглеждат вече така:

(3) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 2, се маркират и се настаняват в места, определени от съответния общински съвет или се връщат по местата, от които са взети, под надзора и грижите на общините, организации за защита на животните или други лица.
(4) Местата, определени от съответния общински съвет по ал. 3 трябва да се намират извън границите на съответното населено място, да са оградени и да се поддържат в добро хигиенно състояние.

Предстои втаро четене в зала за втори път на този член от проектозакона с нова, всъщност стара стратегия за безрезултатното отстраняване на кучетата от улицата. Осем години тази практика продължава, за да докаже своята неефективност:

  • Кучетата се отстраняват от улицата, с което се освобождават ниши, определени от капацитета на населеното място в зависимост от количество хранителни отпадъци и от свободно пространство за движение
  • Раждаемостта сред уличните кучета не е блокирана, поради което освободените ниши бързо се заемат от новородени и мигриращи кучета
  • Така се осигуряват условията за цикличния процес на намаляване и възстановяване на популацията

Явно не се цели намаляване на кучешката популация, а точно обратното- нейното поддържане, което осигурява безплатната суровина - уличните кучета за незаконни производства.

При прилагане на метода "кастрирай и върни":
- изтеглянето започва след гратисен период на връщане на кучетата по обитаемите от тях места, за да не допускат появата на нови животни.
- продължителността на гратисния период зависи от големината на популацията и способността на общините да мобилизират гражданството за съдействие.
- когато капацитета на населеното място се ограничи само от стерилни животни, приключва гратисния период и започва изтеглянето на кастрираните кучета от улицата
- освободените ниши на този етап не се заемат от нови животни, защото изтеглянето не може да се компенсира от раждаемост поради липсата на репродуктивни животни
- с приключването на етапа "изтегляне на кастрираните кучета от обитаемите от тях места" популацията от улични кучета изчезва
- новопоявили се кучета могат да бъдат само изгубени или изоставени от стопаните си домашни кучета, които при липсваща популация от улични животни, могат незабавно да бъдат заловени и настанени в приют
- паралелно провежданата с метода "TNR" задължителна регистрация на домашните кучета позволява незабавното идентифициране на съответните собственици
- стопаните ще бъдат санкционирани, а кучетата върнати обратно по домовете си или ще останат в приюта за търсене на нови стопани

С ПРИЛАГАНЕТО НА МЕТОДА "TNR" ЯВЛЕНИЕТО "УЛИЧНО КУЧЕ" ПОСТЕПЕННО ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ПО НАЧИН, КОЙТО НЯМА ДА НАРАНИ НИКОГО:
НИТО ХОРАТА, КОИТО СЕ СТРАХУВАТ ОТ ЖИВОТНИТЕ,
НИТО ПЪК ОСТАНАЛИТЕ, КОИТО СА ТЕХНИ ПРИЯТЕЛИ И СЕ ГРИЖАТ ЗА ТЯХ


изготвил: Аксиния Боснева
АФА - България
www.bulgarian-animals.com