АФА-БЪЛГАРИЯ в защита на животните

СТЪПКИ
към Номинациите на АФА за деца „BLFA“

Първа стъпка

Избери своята категория от Номинациите:

Еко – патрул
Еко – художник
Еко - пиар

Втора стъпка

Запознай се с условията за участие от рубриката Номинации в сайта на АФА

Трета стъпка

Подготви необходимите материали, за да се включиш в конкурса.

Четвърта стъпка

Изпрати подготвените материали:
на пощенския адрес на АФА
чрез електронния адрес на АФА
като ги предадеш на класната си ръководителка в училище или детската градинка

Пета стъпка

Следи за нова информация:
в рубриката Номинации от сайта на АФА
от страничката във Фейсбук: Децата са приятели на животните - АлВи
от класната ръководителка в училище или в детската градинка

     

Начало | Новини | За нас | Хронология | Акциите на АФА | Летящите | Кампании | Обяви | Архив

АФА-БЪЛГАРИЯ © 2000-2006