ЗВЕЗДИЧКА

Звездичка на операционната маса, часове след тежката травма.