КАСТРАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ ПО МЕСТА

Като основен метод в Проектозакон № 554-01-15 е предвидена неефективната и скъпо струваща практика основана на евтаназията (чл.189, ал.2, т.2), без да се отчита, че досегашното й прилагане в България през изминалите пет години, съгласно действащия Закон за ветеринарномедицинската дейност (ДВ бр. 42, 5 май 1999), поддържа кучешката популация на едно постоянно високо равнище, довело до нарастване на инцидентите с хора, както и разпространението на зоонозите.
Децата не искат да повярват,  че уличното куче Джина, с която са приятели, трябва да бъде евтаназирана, въпреки че е  кастрирана и редовно обезпаразитявана
От 1999 г. безсмислените убийства в столицата на България не са довели до намаляване броя на кучетата, който за капацитета на града се движи между 30 000 и 70 000.
При наличие на приблизително 50 000 улични кучета през 1999 г., според доклад на директора на общинското предприятие "Зоомилосърдие", преименовано по-късно в "Екоравнонесие", са умъртвени чрез евтаназия 47 725 броя улични кучета за период от 3 години, като за целта са усвоени общински средства на стойност около 1.5 милиона лева, но проблемът не е решен.

Политиката, препоръчвана от Световната здравна организация за ефективна стратегия за управление на кучешката популация е контрол върху възпроизводството чрез успешната формула "Кастрирай и върни", която предвижда:
Кучетата се кастрират и връщат по местата, откъдето са взети. Единственият ефективен подход за решаване на проблема със свръхпопулацията на бездомни кучета е прилагане на масова кастрация на уличните кучета и контрол върху популацията на домашните кучета.
Ако се предприеме само избиване на бездомните кучета, ще се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета - новородени или мигриращи. Временното намаляване броя на бездомните кучета ще се редува с възстановяване, пак намаляване и възстановяване - един цикличен и непрестанен процес.

Графика при избиване
Графика при кастрация
При кастрацията не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, откъдето са взети. За известен период от време популацията запазва размерите си, след което обаче броят на кучетата постепенно започва да намалява, тъй като смъртността не може да се компенсира от раждаемост (намалява се броя на репродуктивните животни).
Световната практика е доказала успеха на метода "кастрирай и върни", в резултат на който броят на кучетата се ограничава постепенно до пълното им изчезване. Съществен момент в концепцията на метода е мисията на върнатото кастрирано куче на улицата да не допуска появата на нови необработени кучета, които биха представлявали опасност за здравето на човека. За устойчивото развитие на постигнатите резултати в предложенията се предвижда контрол върху редовното провеждане на задължителната профилактика на маркираните и кастрирани кучета, които живеят на свободен режим на улицата.

Предложения:

"Чл.188. (1) Безстопанствените кучета, настанени в приют, се маркират, кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс.
(2) Маркировката по ал. 1 е татуиран на едното ухо идентификационен номер или чип и V-образно купиране на другото ухо или друга ушна маркировка."

"Чл.189. След ветеринарномедицинските манипулации по чл. 188, ал. 1, при условие, че до 10 дни от настаняването на куче в приюта, то не бъде поискано от лице, което ще го отглежда като компаньон, кучето се връща на мястото, където е заловено.
(2) Мерките по ал. 1 могат да бъдат предприети и преди изтичане на 10-дневния срок по преценка на ветеринарния лекар и управителя на приюта.
(3) Забранява се повторно залавяне и настаняване в приют на кучетата по ал.1, освен в случаите когато животните представляват опасност за здравето и живота на хората и животните."

Чл. 193. (1) Организациите за защита на животните и общините са отговорни за надзор и ветеринарномедицинско обслужване на кучетата по чл. 189, включително за обезпаразитяване на 3 месеца и реваксинация срещу бяс.
(2) Организациите за защита на животните и общините предоставят на РВМС информация за дейностите по чл. 193, ал. 1 на всеки три месеца."