ПРЕЗЕНТАЦИЯ
на "Летяща бригада"
направление от проекта "РОБИНС"
за контрол върху редовното саниране
на кастрираните кучета

Във връзка с често дискутирания проблем за опасността от заразяване с кучешка тения и други чревни паразити, пренасяни от уличните кучета, предлагаме на Вашето внимание превантивните мерки, които Неправителствените организации за защита на животните (НПО) предприемат. Уличните кучета, които са кастрирани и върнати обратно на местата, откъдето са взети, редовно се обезпаразитяват и ежегодно се ваксинират срещу бяс.
За контрол върху редовното провеждане на тази профилактика се организират "Летящи бригади" от доброволци на организациите. Хората, които се грижат по места за осигуряването на достатъчното количество вода и храна за кастрираните кучета, съхраняват паспортите, с които се изписват животните след кастрацията. В почивен ден, за да се разчита на максималното сътрудничество на живеещите в района, екипът на Летящата бригада посещава район от столицата, като:

Обезпаразитяването се осъществява през два или три месеца, в зависимост от използваните медикаменти. Ваксината срещу бяс се поставя ежегодно. Все повече граждани настояват за поставяне и на многовалентна ваксина. Така те ги предпазват и от острозаразните кучешки болести.
Целта на проект "Робинс" е поддържането на необходимия здравен статус на кастрираните кучета, за да не представляват те опасност за здравето на човека.
Реализирането на "Робинс" се осъществява със съдействието на сродни природозащитни организации под мотото "Грижа за хората чрез защита на животните".