СТРАТЕГИЯ

за овладяването на кучешката популация по времето на Мораториума или Президентския Указ за преустановяване избиването на уличните кучета до приемането на закон за защита на животните

Мораториумът или Президентският Указ забраняват избиването на кучетата, които не представляват заплаха за здравето на хората и други животни.
Безболезнено умъртвяване се прилага на куче при следните случаи:
1. след диагностицирано чрез лабораторно изследване нелeчимо заболяване, коeто e довело до необратими патологични изменения, причиняващи на животното болки и страдания;
2. след доказано агресивно поведение, представляващо опасност за живота и здравето на хора и животни, при условие, че липсват лице или организация, които да се ангажират с отглеждането на животното по начин, гарантиращ безопасност за хората и други животни.
До приемането на закон за защита на животните се реализира на практика моделът за изчезването на явлението "бездомно куче", обусловен от стратегията на световната здравна организация и становището на международните експерти, както и от българския принос към успешната практика.
Основен компонент е Летящата бригада, която може да посети всички населени места, за да могат максимален брой хора да се възползват от услугите, които предлага програмата: обезпаразитяване, ваксиниране против бяс, кастрация и регистрация, което ще гарантира здравето на животните, респективно - здравето на хората.
Две са основните направления, в които се разгръщат дейностите:
1. Профилактика:
   a. Съставяне на база-данни, необходими за организиране на кастрациите; повишаване на информираността на хората чрез разпространяване на нагледни материали и консултации с лекарите от екипа
   b. обезпаразитяване и ваксиниране против бяс
   c. издаване на паспорти и регистрация
2. Стопиране на размножаването на уличните кучета и кучетата, отглеждани на открито чрез кастриране на здравите животни в подвижна клиника.

Резултати:
- рязко редуциране броя на уличните кучета за хуманно отношение към животните;
- здравен статус на кучетата, който не представлява опасност за човешкото здраве;
- начало на екологосъобразното възпитание на едно цяло поколение;
- доброволно гражданското участие в решаването на проблема.