АФА-БЪЛГАРИЯ в защита на животните
ТОП – НОВИНА февруари 2006

И БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИМА ЗАКОН
ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Скъпи Приятелю на Животните, Афа е признателна за твоята подкрепа на усилията за по-добър живот на бездомните кучета в България.
В продължение на три месеца до октомври 2005 г. Правителството на България получи хиляди писма от цял свят с апел за регламентиране на правата на бездомните кучета.
На 24.10.2005 г. разпоредбите за хуманно отношение към животните станаха задължителни и за бездомните кучета със специално добавен нов параграф в Преходните и заключителни разпоредби към Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В момента Правителството сформира работна група за изготвяне на проект за закон за защита на животните с участието на наши представители. Проектът трябва да бъде внесен в Парламента до август 2006 г.

Благодарим ти, Приятелю на Животните,
за времето, което ни посвети!
Очакваме нашата следваща победна кампания
ЗАЕДНО С ТЕБ.
Управителен съвет
АФА - БЪЛГАРИЯ
Ако искаш да дадеш своя принос в постигането на нови победи в защита на животните, можеш да направиш това тук