АФА-БЪЛГАРИЯ в защита на животните
ТОП - НОВИНА април 2007

 

 

АФА СТАРТИРА ПРОЕКТ "АлВи"
ЗА ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА

На 19.04 2007 г. в София стартира проект "АлВи" за хуманно образование на децата под патронажа на Кмета на столицата, Генерал Бойко Борисов.
"АлВи" е национална програма, която ще се реализира с участието на Столична община и със съдействието на мощни международни организации като "Dogs Trust"и "WSPA", музиканти и артисти, приятели.
Чрез средствата на музиката и театъра "АлВи" има за цел да възпита ново екологосъобразно поколение със съзнанието за "маралното задължение на човека да уважава всички живи същества", съгласно Европейска Конвенция № 125/1987г., ратифицирана от Народното събрание на Република България, януари 2004г.
В 9.00 часа на 19 април, четвъртък, в двора на 100 - годишното столично училище 18 СОУ "Уилям Гладстон" сред оформения от учениците "Еко-кът" с алпинеум и декоративни храсти кметът на град София, Генерал Бойко Борисов ще засади дърво, което ще символизира началото на хуманното образование в България. Децата-участници в проекта ще бъдат приветствани от Кмета на София, Генерал Бойко Борисов, дипломатически представителства в България, международни организации за защита на животните, обичани музиканти и артисти ... Празничният ден за децата от 18 у-ще ще завърши с провеждането на едно от направленията на проект "АлВи" - Дискусията, която включва куклен спектакъл и театрален етюд с участието на театралната формация на професор Атанас Илков и сътрудници на АФА - ученици от Американския колеж в София.
На 22 април ще се състои мероприятие от друго направление на "АлВи" - "Еко чай на открито" в чест на Световния Ден на Земята. В седмицата от 16 до 22 април в пет столични училища децата ще изградят свой "Еко-кът". Комисия от екипа на "АлВи" ще оцени резултатите от работата на децата, а наградите ще бъдат връчени на 22 април от 11.00 часа в района на магазин "КОМЕ" от верига магазини "СВА" в кв. "Овча Купел", ул. "................................."
Българската общественост ще бъде информирана своевременно за резултатите от различните етапи на проект "АлВи": Дискусия в училищата и детските градини; Еко-практикуми на открито; Еко-семинари; Номинации "Най-Големият Малък Приятел на Животните" BLFA.