АФА-БЪЛГАРИЯ в защита на животните
ТОП - НОВИНА юли 2006

В СТОЛИЦАТА НА БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ
ИСКАТ ДА ИЗБИВАТ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ


ВИК ЗА ПОМОЩ
Кметът и комисията по екология в София искат да забранят отглеждането на повече от две животни в апартаментите, които са лична собственост на столичани.
Заедно с полицията общината ще конфискува животните над тази бройка, като ги затваря в съоръжението за убиване на бездомни кучета - столичния изолатор в с. Сеславци.

Алекс е израснала със своите домашни любимци, спасени от улицата. Тя им е обещала никога да не ги изостави, без да подозира, че един ден ще поискат от нея точно това: да избира кого да помилва и кого да изпрати на смърт в изолатора.
От 15 години в столицата се отчита свръхпопулация на бездомните кучета, а от 3-4 години скочи и броят на бездомните котки. За периода 1999-2006 г. общината е избила официално над 140 000 кучета. Гражданите на София кастрират със собствени средства бездомните животни или със съдействието на немски кастрационен център, в резултат на което има над 10 000 обработени улични животни. Голяма част от тях са осиновени от хората, които се опитват да помогнат за решаването на проблема с уличните животни.
В своята предизборна кампания Кметът Борисов категорично се противопостави на избиването на уличните кучета и апелира за кастрация и задомяването на тези животни.
В противоречие с тези призиви СЕГА - ПОЛОВИН ГОДИНА ПО-КЪСНО от кметските избори, Общината в лицето на Кмета настоява за това абсурдно ограничаване броя на домашните животни, с което ще се провокира масовото им изоставяне на улицата, защото няма българин, който да евтаназира доброволно здравото си и добре гледано у дома животно. Тази нова вълна от изхвърлени домашни любимци ще увеличи драстично броя на бездомните животни.
Вместо да завиши контрола върху спазването на изискванията за законосъобразно отглеждане на животни, както и прилагането на утвърдената световна практика за съотношение между квадратура на апартамента и големината на отглежданото животно, Общината се опитва да ограничи правото на данъкоплатците да отглеждат толкова животни, колкото им позволяват възможностите, без това да пречи на другите хора.
Ако стопанин не полага необходимите грижи за своето макар и едно домашно животно и по този начин притеснява съседите си, той подлежи на предвидените санкции. Така че крайният ефект от прилагането на ограничението в броя на домашните любимци няма да е грижа за хората, а нов прираст на бездомните животни, използвани като безплатна суровина за незаконни производства.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ ТОЗИ АБСУРД ДА НЕ СЕ СЪСТОИ!
Изпратете АПЕЛ до кмета, обществения посредник на общината, председателя и екокомисията на Столичния общински съвет да се откажат от тази чудовищна идея на следните адреси: b.borisov@sofia.bg, ombudsman@sofia.bg, vkisiov@sofia.bg, estambolova@sofia.bg
За ваше улеснение прилагаме примерен текст на писмото - апел.
Предварително ви благодарим за подкрепата!

АПЕЛ

ДО:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
КМЕТ НА СОФИЯ

Г-Н АНГЕЛ СТЕФАНОВ
ОМБУДСМАН НА СОФИЯ

Г-Н ВЛАДИМИР КИСЬОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМИТЕ И ГОРИТЕ КЪМ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИСЬОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО НЕЛИ МАНОВА (ССД) И ГОСПОДА: ЕВТИМ ЕВТИМОВ (БСП), НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ(СДС), ПЕТЪР КОЛЕВ(БСП), ЛЮБОМИР СТОИЧКОВ (БСП), ХРИСТО КОЖУХАРОВ (ДСБ), СТЕФАН АСЕНОВ (ССД), БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ (СДС), АТАНАС ТАСЕВ (НДСВ)

Моля Ви не лишавайте българите от правото им да отглеждат домашни любимци в собствените си жилища!
Не провокирайте война между стопаните на домашни животни и съседите им!
Въведете необходимия контрол, който да защити хора и животни, но не принуждавайте хилядите добросъвестни собственици на повече от две животни да изхвърлят четириногите си приятели на улицата или да ги убиват.
Не ограничавайте кампаниите за задомяване на улични животни, на които дължим правото на втори шанс за живот! Не им го отнемайте!
Не допускайте подобни необмислени идеи да превръщат Наредбата за придобиване, отглеждане и развъждане на домашни животни на територията на Столична община в абсурден и неизпълним нормативен документ!

Долуподписан:...................
Град: ................................
Район: ..............................
Дата: ................................