АФА-БЪЛГАРИЯ в защита на животните
ТОП-НОВИНА юли 2012

ЖИВОТНИТЕ ИМАТ СЪЗНАНИЕ
„Вече няма да е възможно да се каже: ние не знаехме.” – Филип Лоу, един от видните учени, участвали в Конференцията Кеймбридж, 7 юли 2012

2012 година ще остане паметна за Прогреса на Човечеството с Декларацията на учените от Университета в Кеймбридж, в която категорично заявяват, че животните имат съзнание и както при човешките същества, те са в състояние да живеят съзнателен живот и да изживяват съзнателно емоционални състояния.

Откритието е смущаващо пред вид факта, че животните изпитват страдание, когато в световен мащаб се изразходват 20 милиарда долара годишно за убиването на 100 милиона гръбначни с цел медицински изследвания.

След Манифеста на учените от Кеймбридж става ясно, че не е необходимо да убиваме живота, за да го изучим по-добре. От тук нататък човечеството трябва да използва максимално своята изобретателност като използва технологии, които да зачитат живота на животните.

Примитивният начин, по който човекът се е отнасял до сега към животните, остава в миналото. Декларацията е революционен момент в прогреса на човечеството за промяна в отношението ни към животните.

В унисон с учените от Кеймбридж Европейските депутати веднага настояха в Резолюция до Европейската комисия за спешно изготвяне на Европейски закон за защита на животните.

Тези значителни събития налагат усъвършенстване на нормативните документи, регламентиращи правата на животните. Навсякъде по света предстои завишаване на изискванията за хуманно отношение към животните.

АФА е признателна за предоставената възможност от автора, Вяра Коллер, да се публикува забележителната й творба.

     

Начало | Новини | За нас | Хронология | Акциите на АФА | Летящите | Кампании | Обяви | Архив

АФА-БЪЛГАРИЯ © 2000-2006